Lista aktualności Lista aktualności

Niesforne bobry

 

       Bobry na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna występują od wielu już lat. Do tej pory jednak szkody przez nie powodowane nie miały znaczącego wpływu na gospodarkę leśną. Ich obecność była widoczna praktycznie przy każdym zbiorniku lub cieku wodnym na terenie całego nadleśnictwa. Ślady bytowania ograniczały się jedynie do ogryzionych lub ściętych pojedynczych drzew praktycznie wszystkich gatunków lasotwórczych, miejscami występowały niewielkie podtopienia.

       Wzrost poziomu szkód rejestrujemy od roku 2000. Występują co prawda na ograniczonym terenie ale za to przyjmują rozmiary powierzchniowe. Te sympatyczne bądź co bądź gryzonie upodobały sobie leśnictwa Wierzysko, Wdzydze, a szczególnie Karsin. W tym leśnictwie w roku 2003 w wyniku podtopienia wydzielił się drzewostan na powierzchni 7 ha a szkody od obgryzania szyi korzeniowych lub ścinki całych drzew przekroczyły powierzchnię 1 ha. Działania takie wymuszają na leśnikach wykonywanie zrębów sanitarnych w celu ratowania surowca drzewnego przed deprecjacją. W ostatnich latach chroniąc drzewostany przed uciążliwym sąsiadem stosowaliśmy między innymi grodzenia uszkadzanych nagminnie młodników, osłony indywidualne na cenne egzemplarze drzew oraz utrzymywaliśmy w stanie drożności przepusty i rowy.