Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Czapliniec

REZERWAT „CZAPLINIEC W WIERZYSKU"

Rezerwat Czapliniec w Wierzysku (Nr rej. woj. 47) utworzono Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 grudnia 1980 roku (M. P. Nr 30, poz. 171) dla ochrony miejsca lęgowego czapli siwej, która na tym terenie gnieździ się od ponad 100 lat (okres ten posiada dokumentacje). Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1981 roku. Położony jest on w obrębie Kościerzyna, Leśnictwo Wierzysko (oddz.234b,g) na pow. 10,33ha i ma status rezerwatu częściowego o typie faunistycznym stosownie do głównego przedmiotu ochrony. Położenie geograficzne rezerwatu określają współrzędne 54o 05' N i 17o 58'

Celem ochrony jest zachowanie 180-220 letniego starodrzewia sosnowego, a przez to samo zabezpieczenie miejsca gniazdowania czapli. Obecnie stwierdzono 93 zajęte gniazda (Plan ochrony rezerwatu 1999 - Cz. Nitecki). Istnienie kolonii czapli powoduje stosunkowo niewielkie straty w drzewostanie. Przez cały okres jej istnienia zaszła konieczność odnowienia 1,29 ha, przy czym część starych drzew pozostała na tej powierzchni. Jest to typowo faunistyczny rezerwat, gdyż flora i zbiorowiska roślinne przedstawiają tu przeciętną wartość. W grupie roślin naczyniowych odnotowano zaledwie kilka gatunków chronionych oraz rzadkich regionalnie. Dzięki zachowanemu starodrzewiu w miejscu tym gniazdują również dzięcioł czarny i gołąb siniak.

Rezerwat przyrody „Czapliniec w Wierzysku" posiadał plan ochrony na lata 2000-2019 opracowany w 1999 roku w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w przy współpracy dr Ryszarda Markowskiego i mgr Katarzyny Żółkoś z Katedry Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Czesława Niteckiego z Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego. Jednak z wejściem w życiem ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 roku stracił on ważność. Aktualnie obowiązujące jest zarządzenie nr 168/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 12.09.2006 r., które w Załączniku Nr1 identyfikuje i ocenia potencjalne i istniejące zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Dokument ten określa sposoby eliminacji lub ograniczeń tych zagrożeń i ich skutków. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia opisuje sposoby ochrony czynnej, podaje też rodzaj, rozmiar oraz lokalizacje poszczególnych zadań.