Asset Publisher Asset Publisher

Światowy dzień ziemi

W dniu 24 kwietnia w naszym mieście odbyły się obchody Światowego Dnia Ziemi pod patronatem Burmistrza Miasta Kościerzyna i Starosty Powiatu Kościerskiego. Jak co roku głównym organizatorem był Oddział Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody w Kościerzynie. Hasło przewodnie w tym roku brzmiało: „W kierunku natury". Tradycyjnie dzień ten był powiązany z akcją Dziennika Bałtyckiego „Drzewko za makulaturę", w której wraz z Nadleśnictwem Lipusz czynnie braliśmy udział.

Święto zaczęło się od barwnego Marszu Ziemi ulicami miasta, którego uczestnikami byli przedszkolacy oraz uczniowie szkół powiatu kościerskiego i kartuskiego. Marsz zakończył się w Ogródku Jordanowskim, gdzie miał miejsce Festyn Ekologiczny, podczas którego odbyło się wiele wystąpień i konkursów. Na gości czekały ekologiczne stoiska przygotowane m.in. przez Parki Krajobrazowe, Państwową Inspekcję Sanitarną, pojawiło się również stanowisko KOS-EKO, na którym można było zasięgnąć informacji o wodzie, która płynie z kościerskich kranów. Nie zabrakło policyjnego radiowozu, przy którym policjanci zwracali uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i podczas zabaw.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się również nasze stanowisko wraz z leśnikami z Nadleśnictwa Lipusz. Przygotowaliśmy wiele atrakcji na temat ekosystemu leśnego, odbyły się konkursy oraz zabawy, w których uczestnicy mogli wykazać się wiedzą przyrodniczą i zdobyć różne upominki.

Podczas akcji „Drzewko za makulaturę" za każde 5kg oddanej makulatury rozdawaliśmy po jednej sadzonce świerka, dęba, buka i brzozy do wyboru. Łącznie udało się rozdać 800 drzewek.