Zagrożenie pożarowe

Leśnicy liczą na współpracę ze społeczeństwem zwłaszcza w wykrywaniu źródeł ognia, a w przypadku zauważenia pożaru należy niezwłocznie powiadomić straż, nadleśnictwo lub właściciela lasu.