Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Na naszym terenie brak wyłączonych obwodów łowieckich. Działają jedynie obwody wydzierżawione, nad którymi Nadleśnictwo sprawuje nadzór. Koła łowieckie: „Słonka", „Nemrod", „Dzik", „Szarak", „Bór", „Łowiec", „Bielik", „Cietrzew", gospodarują łącznie w 9 obwodach (Nemrod - 2 obwody). Są to obwody polne lub leśne, zakwalifikowane jako słabe lub bardzo słabe.

 

 

 

Stan zwierzyny łownej kształtuje się na poziomie (w sztukach):
- w roku 1988 sarna - 1290; jeleń - 138; dzik - 103
- w roku 2005 sarna - 1229; jeleń - 148; dzik - 103
Znaczny wpływ na taki stan ma słaba jakość siedlisk, stosunkowo duże rozdrobnienie kompleksów leśnych (szczególnie w północnej części nadleśnictwa), bliskość osad ludzkich oraz duża penetracja lasu przez turystów, szczególnie odczuwalna w okresie lata i jesieni.

 

 

 

Poletka łowieckie sztuczne i naturalne stanowią wystarczającą bazę pokarmową dla zwierzyny leśnej w sezonie wegetacyjnym, natomiast w okresie zimowym myśliwi wraz leśnikami prowadzą systematyczne dokarmianie w paśnikach i na poletkach pokarmowych. Łączna powierzchnia gruntów leśnych i nieleśnych stanowiących poletka łowieckie to ok. 14 ha. Z gatunków łownych występujących na naszym terenie należy dodatkowo wymienić: lisy, borsuki, jenoty, kuny , tchórze, zające, króliki, kuropatwy, dzikie gęsi, kaczki, słonki, piżmaki. Zdarza się, że pojawiają się przechodzące przez nasz teren łosie. Z gatunków chronionych najliczniejsze to: bobry, wydry, kormorany, perkozy. Gniazdują liczne gatunki sów. Jako zalatujący pojawia się bocian czarny. Na naszym terenie gniazduje również orzeł bielik.

 

 

 

Od kilku lat w Województwie Pomorskim są systematycznie prowadzone szczepienia ochronne dla zwierząt leśnych przeciwko wściekliźnie. W wyniku prowadzonej profilaktyki od jakiegoś czasu nie obserwujemy tej choroby na naszym terenie. Efektem szczepień jest wzrost liczebności drapieżników, głównie lisów, które w znacznym stopniu ograniczają przyrost populacji saren, zajęcy i wszelkiej innej drobnej zwierzyny.

Mapa oraz wykaz obwodów łowieckich województwa pomorskiego.