Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa

Nadleśnictwo Kościerzyna położone jest powiecie kościerskim, w środkowej części województwa Pomorskiego. Terytorialny zasięg nadleśnictwa wynosi 63 533 ha, w tym grunty nadleśnictwa zajmują 17666,73 ha, a lasy nadzorowane 8046,66 ha.

 Stanowi to około 55% powierzchni Powiatu kościerskiego. Teren nadleśnictwa znajduje się w zasięgu 6 gmin wiejskich: Liniewo, Nowa Karczma, Stara Kiszewa, Kościerzyna, Karsin, Lipusz oraz Miasto Kościerzyna. Nadleśnictwo składa się obecnie z 12 leśnictw zgrupowanych w dwóch obrębach: Bąk i Kościerzyna.

Nadleśnictwo Kościerzyna na tle innych jednostek organizacyjnych RDLP Gdańsk

 

Nadleśnictwo Kościerzyna - zasięg terytorialny w gminach