Wydawca treści Wydawca treści

Straż Leśna

Uprzejmie informujemy, że tereny leśne Nadleśnictwa Kościerzyna objęte są monitoringiem kamer wideo!

Nadzór prowadzony jest w celu zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia.

Szkodnictwo leśne jest określane jako bezprawne korzystanie z lasu czy pozyskiwanie produktów leśnych lub naruszanie przepisów dotyczących PGL LP, szczególnie ochrony lasów. Czyny te, zależnie od stopnia szkodliwości społecznej, stanowią wykroczenia lub przestępstwa ścigane w trybie karno-sądowym. Do najczęściej występujących szkód leśnych należą: nielegalne pozyskiwanie bądź zabór drewna już pozyskanego z Lasów Państwowych, nielegalne pozyskiwanie zwierzyny, bezprawne pozyskiwanie drewna przez prywatnych właścicieli lasów, naruszanie stanu posiadania PGL LP, bezprawna zmiana przeznaczenia lub wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych, nieprzestrzeganie przepisów o ochronie przeciwpożarowej obszarów leśnych, nieprzestrzeganie przepisów o prawidłowym zachowaniu się w lesie (Mała Encyklopedia Leśna, PWN, Warszawa 1991).

W zakresie szkodnictwa leśnego możemy wyróżnić cztery podstawowe grupy:

  • - Bezprawne korzystanie z lasu (naruszanie granic, zaśmiecanie lasu, postój w miejscach niedozwolonych)

 

 

  • - Kłusownictwo

 

 

  • - Kradzież lub zniszczenie mienia Nadleśnictwa (niszczenie szlabanów, leśnych urządzeń rekreacyjnych, turystycznych)

 

 

  • - Kradzież drewna