Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Strzelnica

REZERWAT „STRZELNICA"

Rezerwat Strzelnica (Nr rej. woj. 45) został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 15 grudnia 1980r. (MP Nr 30 z 30.12.1980 r.; poz. 171)).
Rezerwat ten ma status leśnego rezerwatu częściowego i zlokalizowany jest na obrębie Kościerzyna (oddz. 146h,i,j,k) w leśnictwie Strzelnica. Ogólna powierzchnia rezerwatu wynosi 3,12 ha i w całości są to grunty Nadleśnictwa Kościerzyna. Położenie geograficzne rezerwatu określają współrzędne : 54o 08' N i 17o 58' E.

Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie fragmentu starodrzewu o charakterze naturalnym ze skupieniem pomnikowych dębów.

Ochronie podlega tu starodrzew o charakterze naturalnym ze skupieniem drzew pomnikowych. Drzewostan budują 120-210 - letnie dęby szypułkowe (w przewadze) i bezszypułkowe, zróżnicowane wiekowo buki osiągające max. 180 lat jak też posadzona w przeszłości 180 - letnia sosna. Skład gatunkowy wzbogacają grab i brzoza brodawkowata. Relief buduje falista morena denna położona 180m n.p.m.. Siedlisko lasu świeżego w całości pokrywające teren rezerwatu wykształciło się na glebie brunatnej kwaśnej.
Położony na obszarze Leśnictwa Strzelnica rezerwat sąsiaduje z miastem Kościerzyna, gdzie również zlokalizowane są intensywnie uczęszczane drogi. Brzegowe położenie jak też parkowy charakter obiektu sprzyjają dużej penetracji przez okolicznych mieszkańców. Pod względem naukowym i dydaktycznym natomiast rezerwat jest mało znany i wykorzystywany.

  

Rezerwat przyrody „Strzelnica" posiadał plan ochrony na lata 2000-2019 opracowany w 1999 roku w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w przy współpracy dr Ryszarda Markowskiego z Katedry Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Jednak z wejściem w życiem ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 roku stracił on ważność. Aktualnie obowiązujące jest zarządzenie nr 169/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 12.09.2006 r., które w Załączniku Nr 1 identyfikuje i ocenia potencjalne i istniejące zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Dokument ten określa sposoby eliminacji lub ograniczeń tych zagrożeń i ich skutków. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia opisuje sposoby ochrony czynnej, podaje też rodzaj, rozmiar oraz lokalizacje poszczególnych zadań.
.