Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Głównym gatunkiem panującym na terenie Nadleśnictwa Kościerzyna jest sosna pospolita, która ma największy udział zarówno powierzchniowy jak i miąższościowy.

W obrębie Kościerzyna zwiększa się udział gatunków liściastych, w szczególności buka pospolitego, co jest wynikiem żyźniejszych siedlisk 

 

Struktura wiekowa drzewostanów

 

I klasa wieku – od 1 do 20 lat

9,5%

II klasa wieku – od 21 do 40 lat

15,4%

III klasa wieku – od 41 do 60 lat

30,2%

IV klasa wieku – od 61 do 80 lat

18,0%

V klasa wieku – od 81 do 100 lat

13,8%

VI klasa wieku – od 101 do 120 lat

8,1%

VII klasa wieku i starsze – powyżej 120 lat

1,0%

KO – klasa odnowienia

1,5%

KDO – klasa do odnowienia

1,6%

Pozostałe

0,9%